Byggeansøgninger etc

Behandlingen af byggeansøgningerne overgår til Sydvestjyllands kreds fra dags dato, dvs den midlertidige løsning gældende fra 01-05-2021 er ophørt, dette er aftalt med Esbjerg kommune og kolonihaveforbundet.

Dvs at ingen foreninger må godkende byggetilladelser mere fra dags dato, men skal overholde lejekontrakten med Esbjerg Kommune, hvor der står at alt byggeri skal godkendes af Sydvestjyllands kreds før påbegyndelse.

Det er den byggeansøgning der findes på kredsens hjemmeside (www.kreds15.dk) der skal bruges, og ikke andre.

Kredsen har oprettet hjemmesiden

Der findes alle nødvendige oplysninger/dokumenter til bl.a.byggeri, vurdering og ibrugtagningstilladelser.

DRIVHUS

Der skal ikke ansøges om et drivhus, men byggeregler skal overholdes. 

Et glasklart drivhus på max 12m2 pr havelod, afstand til skel mindst 1 meter, højde må max være 2,5 meter i højden.

I følgende 4 foreninger: Skibhøj - Veldtofte - Hedelunden - Kvaglund.

Der skal man ansøge ledningsejer først, inden man opsætter et drivhus og bestyrelsen skal have en kopi af denne tilladelse.

M.v.h

Kredsbestyrelsen.


Del siden